Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Health Deal

Health Deal Chronische Pijn

Met de ondertekening van de Health Deal Chronische Pijn op 29 September 2016 onderstreepten de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken en Klimaat het belang van efficiëntere en kwalitatief betere pijnzorg. Sindsdien zijn er rond de implementatie van de Zorgstandaard Chronische Pijn diverse regionale initiatieven ontstaan in verschillende provincies.

Meebeslissen en regie

Binnen deze Health Deal willen de aangesloten partijen zinnige, zuinige en excellente pijnzorg aan chronische pijnpatiënten leveren. Dit doen zij door het invoeren van een nieuwe aanpak waarmee de kwaliteit en efficiëntie van de behandeling van chronische pijnpatiënten verbetert.

Patiënten met chronische pijn beslissen mee over hun zorg. Ze krijgen een individueel behandelplan dat is afgestemd op zijn/haar situatie en gezondheidsdoelen. Maar meebeslissen en regie houden kan natuurlijk alleen als de patiënt goed geïnformeerd is. Een onafhankelijk team van pijnspecialisten moet de patiënt daarin gaan helpen. Daarnaast moeten informatie, bijwerkingen en andere medische informatie ook gemakkelijk te vinden zijn, in begrijpelijke taal. Hiervoor worden eHealth toepassingen ontwikkeld, zodat de patiënt zicht houdt op zijn behandelplan en zijn gegevens kan delen met al zijn zorgverleners.

Ondertekenaars

De Health Deal is ondertekend door Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, CIR, de Vogellanden, Realhealth, Sint Maartenskliniek, Radboudumc, Pijncentrum UMCG, Aratame Health, Diakonessenhuis, Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn, VUmc, Zilveren Kruis, HINQ, Happy Motion, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken en Klimaat. De Health Deal staat ook open voor andere geïnteresseerde partijen.

Sinds de ondertekening van de Health Deal Chronische Pijn zijn er op diverse plekken in het land regionale initiatieven ontstaan. Elke regio heeft een andere structuur en een andere samenstelling van betrokken partijen. Door ervaringen met elkaar te delen, ontstaan nieuwe inzichten en oplossingen voor betere zorg. Deze proeftuinen vinden plaats in Groningen- Friesland, Zwolle, Midden Kennemerland, Utrecht en Arnhem/ Nijmegen.

Download het convenant door te klikken op Convenant Health Deal Chronische Pijn

(bron: site RVO)