Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Over PAiN > Doelstelling PAiN

Doelstelling PAiN

De P.A.I.N. wil de zware last van pijn voor individuele pijnpatiënten en voor de maatschappij terugdringen door het bevorderen van een integrale benadering van chronische pijn of het risico daarop, in een multi/ interdisciplinaire opzet. Daarbij hoort een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden waarin de patiënt centraal staat, met gebruikmaking van eigentijdse kennis en aanpak ten aanzien van de preventie, de diagnostiek en de behandeling van pijn en de gevolgen daarvan.

Om dit alles te realiseren heeft de samenwerking ook ten doel pijn op de maatschappelijke en politieke agenda te positioneren als ziekte en als aandachtspunt voor structureel beleid.

Of doelstelling uit witboek:

Het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met pijn, door ervoor te zorgen dat deze mensen minder  pijn hebben en minder beperkingen ervaren. Daarmee nemen ook de maatschappelijke en economische gevolgen van pijn af.

  1. Het ontwikkelen van interdisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden, voor preventie, diagnostiek en behandeling van pijn, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten
  2. Het opnemen van pijnherkenning, pijndiagnostiek en -behandeling in de curricula van medische, paramedische, perimedische en verpleegkundige opleidingen zodat iedereen dezelfde taal spreekt rondom pijn.
  3. Voorlichting en educatie van patiënten en diens omgeving
  4. Chronische pijn op de maatschappelijke en politieke agenda gepositioneerd zodat structureel beleid ontstaat.
  5. Interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar pijn mogelijk maken