Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Over PAiN > Geschiedenis

Geschiedenis

Nederland kent een lange geschiedenis van verenigingen die het belang van patiënten met pijn behartigen.

In 1975 is de Nederlandse Vereniging ter bestudering van Pijn opgericht (NVBP), de Nederlandse tak van de internationale multidisciplinaire verenging voor pijn,  de International Association for the Study of Pain (IASP).

Omstreeks 2007 formuleerde de NVBP de wens om verenigingsactiviteiten met betrekking tot pijn en pijn behandeling te reorganiseren en de professionele pijnverenigingen in Nederland weer samen te brengen binnen één vereniging in Nederland met de naam Dutch Pain Society (DPS). In februari 2010 werd de vereniging opgericht. De DPS heeft zich vooral op gericht op profilering binnen de verschillende beroepsverenigingen. De structuur van de Dutch Pain Society kenmerkt zich door individuele leden. Deze structuur maakte het ingewikkeld om met een duidelijke stem naar buiten te komen en thema’s die belangrijk zijn voor chronische pijnpatiënten op de kaart te zetten

Begin 2015 heeft het bestuur van de Dutch Pain Society het initiatief genomen om te komen tot een andere vorm van samenwerking zodat alle verenigingen en organisaties die zich in Nederland met pijn bezig houden direct betrokken zijn. De tijd is aangebroken voor een meer op de buitenwereld gerichte visie waarbij het multidisciplinaire karakter van pijn centraal staat.

Na diverse verkenningsbijeenkomsten en samenwerkingsvormen met elkaar te hebben bekeken, is op 1 april 2017 de PAiN opgericht tijdens het oprichtingssymposium in het World Forum te Den Haag, waar bijna 500 deelnemers van verschillende verenigingen getuige van waren. Hiermee was het samenwerkingsverband van zorgprofessionals en patiëntenorganisaties een feit evenals het ontstaan van het centrale orgaan van pijn in Nederland.