Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Over PAiN

Over PAiN

Missie

Het centrale orgaan, de PAiN, bevordert de preventie en behandeling van chronische pijnklachten in Nederland.

Vanuit dit gedeelde doel spant de PAiN zich in voor een betere positionering van het thema pijn en zijn gevolgen in Nederland. Daarbij is de PAiN de spreekbuis naar de overheid, politiek, media, en verzekeringswereld. Door interdisciplinaire samenwerking van patiënten en zorgprofessionals wint de PAiN aan invloed op verbetering van de pijnzorg, die bovendien is gestoeld op brede ervaringskennis.

Visie

Chronische pijn moet worden benaderd vanuit een integrale visie. Betrokken disciplines dienen structureel samen te werken met een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor de regiefunctie van de patiënt, deze staat centraal. De integrale visie heeft als uitgangspunt dat chronische pijn een gedefinieerde ziekte is, waarbij preventie en professionele behandeling zijn geboden. Dit besef moet doordringen in alle maatschappelijke lagen en kringen.