Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Voor professionals > Onderwijs

Onderwijs

Missionstatement

Het ontwikkelen van interdisciplinair onderwijs in de verschillende opleidingen en voor (para)medici in het veld.

  • laagdrempelig benaderbaar
  • discipline overstijgend
  • met aandacht voor wijze van patiëntenvoorlichting/educatie (digitaal)
  • aandacht voor zorgstandaard chronische pijn als uitgangspunt voor de klinische praktijk 
  • digitaal te bereiken en op te zoeken

Met als doel de beste kwaliteit zorg voor de chronisch pijn patiënt te bieden, waarbij de zorgstandaard chronische pijn de basis vormt en alle deskundigen “dezelfde taal” spreken.

Relevantie

In de meeste (para)medische opleidingen is pijn een ondergeschoven gebied, er wordt tijdens de opleiding weinig aandacht besteed aan chronische pijn. In de praktijk betekent dit dat tijdens de opleiding de "meester zijn leerling leert" wat hij kan en doet, zonder dat de leerling kritisch is, betrokken is in MDO groepen, teaching files heeft.  Zorgpaden zijn niet goed in kaart gebracht en processen zoals defects en failure demand (zorgvraag bij verkeerde specialisten/herhaalde zorgvraag bij andere specialist) en over-processing (dubbele consulten, beeldvorming, functietesten etc.) zijn moeilijk te meten.

Groeiend is het aantal chronische aandoeningen en patiënten met chronische pijn. Dit leidt tot steeds meer kosten en arbeidsverzuim. Anderzijds is het vergoedingensysteem veranderd vanuit de ziektekostenverzekeraars en moeten behandelaren rekening houden met plafonds van vergoedingen en beperkingen. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de holistische benadering van de unieke patiënt en we worden steeds meer geacht om aandacht te besteden aan preventie en behoud van functioneren zowel voor de patiënt als voor de samenleving.

In 2017 is de zorgstandaard chronische pijn gelanceerd, echter landelijk is er nog geen implementatie plaatsgevonden. De ziekenhuisorganisaties zijn steeds meer gericht op het helpen en door ontwikkelen en implementeren van innovaties, waarbij zelfmanagement van chronische zieken één van de speerpunten is. Deze laatste ontwikkelingen bieden kansen.
 

De sectie onderwijs binnen PAiN bestaat uit:

Brigitte Brouwer, neuroloog,
Erkan Kurt, neurochirurg,
Ilona Thomassen,
lid patiëntenvereniging