Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Voor patiënten > Zorgstandaard Chronische Pijn

Zorgstandaard Chronische Pijn

Hoe de zorg het beste geregeld kan worden voor chronische pijnpatiënten staat beschreven in de Zorgstandaard Chronische Pijn. Deze zorgstandaard is in samenwerking tussen behandelaars en patiënten opgesteld. De kernpunten zijn dat patiënten hierdoor ‘de juiste diagnose, de juiste behandeling, de juiste behandelaar op het juist moment’ krijgen.

Chronische pijn is vaak ingewikkeld. Patiënten hebben vaak te maken met meerdere behandelaars en afstemming van de zorg tussen hen is van groot belang. De zorg moet goed geregeld zijn om te voorkomen dat men langs elkaar heen werkt.

Belangrijke zorgpunten in de zorgstandaard zijn daarom:

Stepped care model

Dit gaat over de zorg die van eenvoudig naar zeer intensief gaat. Is het nodig dat andere behandelaars worden ingeschakeld omdat de zorg complexer wordt, dan wordt de volgende stap genomen. Is die stap niet meer nodig of te belastend voor de patiënt, dan is een stap terug ook mogelijk.

 • Step 1
  Door het aanbieden van goede voorlichting en zelfzorg kan voorkomen worden dat acute pijn chronisch wordt bijvoorbeeld na een operatie of kwetsuur. Als dit niet helpt wordt overgegaan naar een volgende stap.
 • Step 2
  De behandeling start met de minst intensieve zorg door de huisarts, fysio- of oefentherapeut of 1e lijns psycholoog
 • Step 3
  De behandeling wordt gedaan door een team uit de 1e lijn (huisarts/fysio- of oefentherapeut) en in overleg met de medisch specialist in de 2e lijn (pijnteam of revalidatieteam).
 • Step 4
  De behandeling wordt gedaan in de 2e of 3e lijn omdat die meer complex is. Dat team bestaat uit een medisch specialist, psycholoog of psychiater en een pijnconsulent alsook andere relevante behandelaars.

Multidisciplinair team

Een behandeling wordt vaak vanuit verschillende invalshoeken gegeven door bijvoorbeeld je huisarts, een medisch specialist, een psycholoog en fysio- of oefentherapeut of welke zorgverlener ingeschakeld moet worden voor jouw zorg. Dit heet ook wel multidisciplinaire of integrale zorg. Het kan ook plaatsvinden binnen een team in een pijnbehandelcentrum of revalidatiecentrum.

Zij werken mét jou samen en leggen afspraken vast in een individueel zorgplan.

Individueel zorgplan

Je behandelaars leggen afspraken over de behandeling vast in jouw zorgdossier. Alle behandelaars gaan uit van hetzelfde zorgplan, maar elke behandelaar heeft wel een eigen inbreng in dit gezamenlijke plan. Ze maken samen afspraken over de zorg die nodig is. Zo ontstaat er een zorgplan waar je bij bent betrokken en je samen met je behandelaars afspraken vastlegt over behandelingen en de zorg. Er is dan een persoonlijk en stapsgewijs zorgplan waar je zélf inspraak in hebt.

Casemanager en hoofdbehandelaar

De centrale zorgverlener ( casemanager) is jouw aanspreekpunt. Hij helpt je om overzicht te houden, weet welke afspraken er zijn en ondersteunt je erbij om de juiste zorg te krijgen en het overzicht van je behandelingen te houden. De hoofdbehandelaar is de medisch eindverantwoordelijke voor je zorg.

Lees zorgstandaard chronische pijn patiëntenversie