Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Voor professionals > PA!N Congres 2024 > Abstracts indienen 2024

Indienen van posters  

Wij zijn op zoek naar posters over inspirerende initiatieven op het gebied van pijn dat een breed publiek aanspreekt. De posters kunnen gaan over samenwerken in de patiëntenzorg rond diagnostiek, behandeling, et cetera. Echter, ook posters over bijvoorbeeld interdisciplinair onderwijs of doelmatigheid van organisatievormen in de Pijngeneeskunde zijn van harte welkom. Ben jij die enthousiaste student, behandelaar, onderzoeker of beleidsmaker die we zoeken?

Dien dan je opzet van je poster in vóór 16 oktober 2024. Twee postercommissies, een commissie met patiëntvertegenwoordigers en een commissie met multidisciplinaire vakgenoten, beoordelen je opzet. Zij gaan na of jouw inzending als poster mag prijken.

De postercommissies selecteren ook de genomineerden voor maar liefst drie eervolle prijzen:

  • Roberto Perez Posterprijs voor de poster waar het interdisciplinaire karakter centraal staat;
  • Patiëntenperspectief Posterprijs voor de poster met de meeste relevantie voor de patiënt zelf;
  • PublieksPosterprijs voor de poster die de congresdeelnemers het meest inspirerend vinden.

Informatie over de opzet van je poster en hoe de procedures verlopen vind je hieronder:

Informatie:

  • Gebruik het onderstaande sjabloon om je opzet aan te leveren.
  • Inzendingen zowel in Nederlands als in het Engels worden geaccepteerd. Inzendingen in het Nederlands hebben de voorkeur.
  • De opzet bestaat maximaal uit 250-300 woorden. Dit is exclusief onderwerp, titel, auteurs, e-mailadres en en conflict of interest.
  • De opzet dient als volgt te worden opgesteld: titel, introductie, methode, resultaten, conclusie & discussie.
  • De titel omvat maximaal 15 woorden.
  • Gebruik standaard afkortingen, symbolen en interpunctie.

Link indienen abstracts.