Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Voor professionals > Nederlandstalig Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding

Nederlandstalig Tijdschrijft voor Pijn en Pijnbestrijding

Uitgave: nr 74, 37e jaargang, 2018

Uitgave: nr 75, 38e jaargang, 2019

Uitgave: nr 76, 38e jaargang, 2019

Uitgave: nr 77, 38e jaargang, 2019 
bijlage Fact Sheet Nr. 1: Richtlijnen voor Pijn Management in Kwetsbare Groepen
bijlage Fact Sheet Nr. 2: Pijnbeleid bij dementie
bijlage Fact Sheet Nr. 3: Pijnbeoordeling bij mensen met dementie
bijlage Fact Sheet Nr. 7: Pijnbeoordeling bij uiterst kwetsbare kinderen
bijlage Fact Sheet Nr. 9: Pijn bij personen met een verstandelijke beperking: omvang van het probleem en beoordelingsproblemen
bijlage Fact Sheet Nr. 11: Pijn bij Cognitieve Stoornissen, niet Dementiegerelateerd: Management
bijlage Fact Sheet Nr. 12: Medicatiebeleid bij kwetsbare personen
bijlage Fact Sheets Totaal