Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Voor patiënten > Behandelingen

Behandelingen

Chronische pijn is erg moeilijk te behandelen. Elke patiënt ervaart zijn pijn anders en er is niet één behandeling die bij iedereen werkt. Er is maatwerk nodig. Het stellen van een goede diagnose (zoals bijvoorbeeld reuma, hernia of CRPS) kan soms helpen in de juiste behandeling van de pijn. De arts kan dan een ziektespecifieke richtlijn volgen. Dit betekent niet dat je garantie hebt om pijnvrij te worden. Is er geen duidelijke diagnose dan wordt samen met jou een zorgplan opgesteld. Om je pijn te begrijpen krijg je voorlichting. Als je begrijpt wat pijn is en hoe het pijnmechanisme werkt, kun je gericht meewerken aan een oplossing. Voorlichting is daarom belangrijk. Afhankelijk van je pijnklachten en onderhoudende factoren zal er een behandelplan gemaakt worden volgens het biopsychosociale model.

Hieronder staan mogelijke behandelingen.  Niet alle behandelingen zullen voor jou van toepassing zijn. De keuze is afhankelijk van vele factoren, de factoren die bij jou van toepassing zijn kan je met je behandelend arts bespreken:

  • Pijnmedicatie (paracetamol, NSAIDs, zenuwpijnstillers)
  • TENS (transcutane electro neuro stimulator)
  • Invasieve behandeling zoals neuromodulatie of zenuwblokkades
  • Fysiotherapie/ oefentherapie en algemene advies om te blijven bewegen
  • Psychologische ondersteuning (ACT, CGT, mindfulness)
  • Behandeling stemmingsstoornis zoals depressie of angst bij een psychiater
  • Multidisciplinaire behandeling, waaronder ook revalidatie

Daarnaast wordt meer en meer een appel gedaan op zelfmanagement. Je past dan de pijn zo goed mogelijk in je leven in. Je kunt betere beslissingen nemen hoe je je leven organiseert en je in balans kunt komen tussen je activiteiten en je beperkingen. Je kunt je eigen zorg beter organiseren als je pijn begrijpt en je snapt welke factoren voor jou een rol spelen bij het verminderen of juist in standhouden van je pijn.

lees meer op de site van Retrain Pain