Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Voor professionals > Internationale partners > EFIC

EFIC

De Pijn Alliantie in Nederland is de officiële vertegenwoordiger in Nederland van de Europese Pijn Federatie EFIC, een multidisciplinaire professionele organisatie in het veld van pijn behandeling, onderzoek, en educatie. Het is een federatie van de 37 Europese landen die lid zijn van de  International Association for the Study of Pain (IASP). Tezamen representeert de EFIC ongeveer 20.000 artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, en andere zorgprofessionals in Europa.

Belangrijkste pijlers van activiteiten liggen op de gebieden van educatie, wetenschap, en pleitbezorging voor een betere positionering en behandeling van pijn in Europa. Voorbeelden hiervan zijn: het 2-jaarlijks pijncongres, pijndiploma’s voor artsen en fysiotherapeuten, uitgeven van position papers, de ‘European Journal of Pain’, 2-jaarlijkse onderzoeks subsidie, het programma ‘Societal Impact of Pain’. 

European Pain Federation