Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Voor professionals > Internationale partners

Internationale partners:

Positie van PAiN ten opzichte van internationale partners: De Pijn Alliantie in Nederland heeft een drietal internationale partners: European Pain Federation (EFIC), International Association for the Study of Pain (IASP) en Societal Impact of Pain (SIP).

  

De Pijn Alliantie in Nederland is de officiële vertegenwoordiger in Nederland van de De Europese Pijn Federatie (EFIC), een multidisciplinaire professionele organisatie in het veld van pijn behandeling, onderzoek, en educatie. Het is een federatie van de 37 Europese landen die lid zijn van de  International Association for the Study of Pain (IASP). Tezamen representeert de EFIC ongeveer 20.000 artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, en andere zorgprofessionals in Europa.

Belangrijkste pijlers van activiteiten liggen op de gebieden van educatie, wetenschap, en pleitbezorging voor een betere positionering en behandeling van pijn in Europa. Voorbeelden hiervan zijn: het 2-jaarlijks pijncongres, pijndiploma’s voor artsen en fysiotherapeuten, uitgeven van position papers, de ‘European Journal of Pain’, 2-jaarlijkse onderzoeks subsidie, het programma ‘Societal Impact of Pain’.

Link European Pain Federation

Link national chapters EFIC


 

De Pijn Alliantie in Nederland is de officiële vertegenwoordiger in Nederland van de International Association for the Study of Pain (IASP). De IASP is een wereldvereniging voor pijn met als belangrijkste visie het internationaal samenwerken rond het thema pijn en het verlichten van pijn overal ter wereld. De missie van de IASP is  het samenbrengen van wetenschappers, zorgverleners en beleidsmedewerkers ter bevordering het onderzoek rond het thema pijn en nieuwe kennis om te zetten in een betere aanpak van pijn wereldwijd.

Link IASP


 

De "Societal Impact of Pain" (SIP) is een internationaal platform in de vorm van een samenwerkingsverband tussen de European Pain Federation (EFIC) en het farmaceutische bedrijf Grünenthal GmbH.

Link SIP