Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Nieuws > CRPS congres 24 juni 2023

CRPS congres 24 juni 2023

CRPS congres 24 juni 2023

De Patiëntenvereniging CRPS bestaat 35 jaar. Met dit congres willen we de nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandelingen voor het voetlicht brengen. In die vroege 80-tiger jaren waren maar enkele artsen in Nederland bekend met CRPS (toen posttraumatische dystrofie of Sudeck dystrofie genoemd) en de behandeling bestond in hoofdzaak uit DMSO en N-Acetylcysteïne, TENS en zenuwblokkades. In de 90-tiger jaren kwamen de Nederlandse criteria die meer houvast gaven bij het stellen van de diagnose. Er kwamen meer medicijnen beschikbaar voor pijnbestrijding en de neuromodulatie bij CRPS kwam van de grond. De grote veranderingen werden van ‘geen pijn ervaren bij bewegen’ naar ‘ondanks pijn wel blijven bewegen’, het biopsychosociaal model werd geïntroduceerd en er werd van monodisciplinair naar multidisciplinaire teams overgeschakeld voor behandeling. Een scala aan veranderingen en een scala aan verbeteringen voor de patiënten en de geboden zorg.

Nu in 2023 zijn er ook nieuwe inzichten en ontwikkelingen die we graag voor het voetlicht brengen. De nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandeling vragen individueel gerichte zorg op grond van de onderliggende mechanismen bij CRPS. Niet alleen medicamenteus en invasief, maar ook op het gebied van cognities, lichaamsfuncties, gevoelens en stemming bij CRPS en ervaren van pijn. Eveneens komen inzichten in de heterogeniteit bij de belevening van pijn, niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar ook bij kwetsbare populaties zoals laagopgeleiden en werklozen, aan de orde. Het leven met CRPS wordt in beeld gebracht.

Inschrijven kan via deze link.

Hier kunt u het programma bekijken.