Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Nieuws > Zorgstandaard Chronische Pijn in Kwaliteitsregi...

Zorgstandaard Chronische Pijn in Kwaliteitsregister

Zorgstandaard Chronische Pijn in Kwaliteitsregister

Na de totstandkoming van de Zorgstandaard Chroniche Pijn is deze op 13 november 2019 door de betrokken partijen aangeboden bij het Zorginstituut Nederland voor opname in het openbaar register.
Op 11 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten tot opname van de zorgstandaard, omdat deze voldoet aan alle relevante criteria van het Toetsingskader.
Het Zorginsitituut vindt het van belang dat de multidisciplinaire leidraad, als onderdeel van de implementatieagenda, daardwerkelijk wordt ontwikkeld. 
Binnen de PA!N wordt hieraan reeds gewerkt.