Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Nieuws > Blog Medisch Specialist staat u klaar om uw vis...

Blog Medisch Specialist staat u klaar om uw visie weer aan te passen?

Blog Medisch Specialist staat u klaar om uw visie weer aan te passen?

De Federatie Medisch Specialisten heeft het visiedocument Medisch Specialist 2025 recent uitgebracht, en dit betekent dat het nog maar 7 goede jaren duurt om van dit visiedocument tot een praktijkdocument te komen.

De bedoeling is dat u op een andere manier gaat werken; meer netwerkgeneeskunde, meer multidisciplinair denken en handelen, meer stepped care, de patiënt moet opnieuw centraal komen te staan, Positieve Gezondheid krijgt een belangrijke plaats, u kijkt mee over de muren van andere disciplines en op het gebied van techniek en innovatie moet er ook nog het een en ander gebeuren. Kortom, er wacht u een boeiende tijd met uitdagingen en kansen. Maar behalve u, moet de organisatie waarin u werkt er ook klaar voor zijn en dit zal dan toch de komende tijd vertaald moeten worden naar een aangepast beleid en aangepaste missie. Down-up and Top-down die elkaar in de praktijk gaan ontmoeten en op weg gaan naar betere zorg. Dit zou een vruchtbare ontmoeting kunnen zijn.

Er wordt onder meer van u verwacht dat u een coachende rol aanneemt. De patiënt heeft behoefte aan self-management en heeft recht op shared decision making binnen de medische kaders die mogelijk zijn. Deze coaching doe je er niet zo maar even bij, het gaat om professionele begeleiding waar wat bijscholing voor gewenst is.

Net als in de mode komt alles weer terug. Van generalist naar superspecialist en weer terug.

De Grieks-Romeinse arts Claudius Galenus (129-199 A.D.) was gesteld op een persoonlijke benadering en wilde van elke patiënt de leeftijd, kleur, warmte, gewoonten, bezigheden en karakter weten. Op deze manier trachtte hij een totaal beeld te vormen van de patiënt, zijn lichaam, zijn geest en zijn sociale omgeving en activiteiten. Hij bezocht zijn patiënten het liefst vroeg in de ochtend, want dan was het waarnemingsvermogen van de arts het best. In de loop van de tijd is dit basisprincipe (van de generalist) steeds meer versnippert en zijn de verschillende disciplines ontstaan zoals wij ze nu kennen.

Compassie en medemenselijkheid

Woorden die in het visiedocument opvallen zijn ‘compassie’ en ‘medemenselijkheid’. Galenus was van mening dat de arts zijn patiënt met zachtheid moest aanraken, en tegemoet moest komen aan de wil en de wens van de patiënt, om zo geen schade aan te richten of de patiënt te benadelen. Dat lijkt toch veel op huidige termen compassie en mededogen. De patiënt stond bij hem centraal. Ook deze waarden zijn gelukkig weer opgenomen in het visiedocument.

Het visiedocument biedt hoop voor de chronische pijnpatiënt

Juist patiënten met chronische pijn snakken naar deze veranderingen. Er kan niet genoeg compassie voor hen zijn na soms een jarenlange zoektocht langs verschillende dokters op zoek naar een diagnose, laat staan een behandeling die aanslaat. Juist zij willen voorzichtig benaderd worden, want het aanraken op zich doet al écht pijn door hun vaak complexe pijnsyndroom. Een goede coach of casemanager kunnen zij goed gebruiken om ondersteuning te krijgen, een echt luisterend oor te ervaren en gehoord te worden, om dan vervolgens samen, als gelijkwaardige partners, de eigen doelen van de patiënt na te streven, waarbij het streven is dat de patiënt zich uniek voelt.

Kortom, het visiedocument biedt hoop voor patiënten met chronische pijn. Laten we hopen dat alle professionals die betrokken zijn bij de behandeling van deze groep patiënten, het document vol ter harte nemen, meer samenwerken en samencommuniceren, zodat dit leidt tot een significante verbetering van de totale zorg voor deze groep. Alleen op deze manier kunnen er grote stappen worden gemaakt. Niet voor niets begint de Eed van Hippocrates (en overigens het visiedocument ook!) met “ik zweer en beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens”. En eindigt met de woorden “dat beloof ik”. Deze belofte maakt schuld in 2025.

Geschreven door: Brigitte Brouwer neuroloog, Erkan Kurt neurochirurg, Han Samwel klinisch psycholoog, Ilona Thomassen lid patiëntenvereniging, Kim Wabeke pijnverpleegkundige en Martin Blomenkamp pijnverpleegkundige

Algemeen Bestuursleden van de Pijn Alliantie in Nederland (PAiN)

Sectie onderwijs

Bron: Medzine