Direct contact? Bel: 06 385 97 299

Home > Nieuws > NVN Scholingsmiddag over pijn

NVN Scholingsmiddag over pijn

NVN Scholingsmiddag over pijn

LANDELIJK PIJNONDERWIJS NVN
Datum:          woensdag 19 juni 2019
Tijd:               12.30-17.00
Plaats:           Centre for Human Drug Research Zernikedreef 8, Leiden.

In overleg met de VAAN organiseert de werkgroep pijn van de NVN een scholingsmiddag over pijn. Het is de bedoeling om dit onderwijs elk jaar te organiseren en daarmee de belangstelling voor pijn aan te wakkeren en de kennis te vergroten.

Opzet: Elke middag bestaat uit 3 delen:

  1. algemene presentatie over pijn: wat is pijn en waarom is het belangrijk?
  2. 2-3 presentaties over een thema: wat zijn de klinische principes?
  3. casus bespreking: wat kun je er mee in de praktijk?

Doelgroep: AIOs neurologie, AIOs anesthesiologie en revalidatie geneeskunde en andere verenigingen zijn ook welkom

Programma arm en schouderpijn
Ontvangst                                  Lunch & registratie
12.00-12.30

Dolf Boerman, neuroloog               Pijn: de Basis: mechanismen, pathofysiologie &
12.30-13.15                                      Cognitie 

Henni Verburg, orthopeed.             Schouderpijn: pijnsyndromen & klinisch onderzoek
13.15-14.00                                      vanuit orthopedisch perspectief

Koffietijd 14.00-14.30

(lid pijnwerkgroep)                         Neuralgische amyotrofie
14.30-15.15

Krista Roon, neuroloog                   cervicale HNP, stenose en wortelpijn
15.15-16.00

Pauze 16.00-16.20

Brigitte Brouwer, neuroloog          Casuistiek
16.20-17.00

Afsluiting 17.00-17.30

Aanmelden? Natuurlijk! Dat kan door je naam, adres en mail te vermelden en dit formulier VOOR 1 juni  terug te sturen naar: neurologiesecretariaat@rijnstate.nl

Naam:

Adres:

e-mail:

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, mogelijk wordt lokaal een klein bedrag voor de lunch berekend dat contant kan worden voldaan.